רובוטיקה

(5 שיעורים)
1. קינמטיקה ישירה
משך הוידאו: שלושים ושש דקות
שיעור מתנה
2. קינמטיקה הפוכה
משך הוידאו: שלושים וחמש דקות
שיעור מתנה
3. משוואות מהירות, מטריצת יעקוביאן ונקודות סינגולריות
משך הוידאו: עשרים ושתיים דקות
שיעור מתנה
4. זמן מחזור
משך הוידאו: חמישים ותשע דקות
שיעור מתנה
5. תרגיל מסכם ברובוטיקה
משך הוידאו: שעה ושלושים ואחת דקות
שיעור מתנה
1. קינמטיקה ישירה
מבוא לקינמטיקה ישירה
זרוע אחת בעלת אורך משתנה
רובוט 2 חוליות קלאסי
לחץ כאן
להורדת ספר הקורס